โปรโมชั่นพิเศษจากพัชชาคลินิก

พัชชาคลินิก ให้การรักษาและปรับรูปหน้าของคนไข้แต่ละท่านตามปัญหาและโครงหน้าที่แตกต่างกันไป
ด้วยการร้อยไหม ฉีดฟิลเลอร์ ให้สวยอย่างมีคุณภาพในราคาที่คุ้มค่า

ร้อยไหม

ร้อยไหมยกหางตา

ร้อยไหมโครงตาข่าย

โปรโมชั่นพิเศษจากพัชชาคลินิก

พัชชาคลินิก ให้การรักษาและปรับรูปหน้าของคนไข้แต่ละท่านตามปัญหาและโครงหน้าที่แตกต่างกันไป ด้วยการร้อยไหม ฉีดฟิลเลอร์ ให้สวยอย่างมีคุณภาพในราคาที่คุ้มค่า

ร้อยไหมที่ไหนดี

ร้อยไหมยกหางตา

ไหมโครงตาข่าย

ฟิลเลอร์ปาก

ฟิลเลอร์ใต้ตา

ฟิลเลอร์แก้มตอบ

ฟิลเลอร์ร่องแก้ม

ฟิลเลอร์ขมับ

ฟิลเลอร์คาง

โปรโมชั่นพิเศษจากพัชชาคลินิก

พัชชาคลินิก ให้การรักษาและปรับรูปหน้าของคนไข้แต่ละท่านตามปัญหาและโครงหน้าที่แตกต่างกันไป ด้วยการร้อยไหม ฉีดฟิลเลอร์ ให้สวยอย่างมีคุณภาพในราคาที่คุ้มค่า

ร้อยไหม

ร้อยไหมยกหางตา

ร้อยไหมโครงตาข่าย

ฟิลเลอร์ปาก

ฟิลเลอร์ใต้ตา

ฟิลเลอร์แก้มตอบ

ฟิลเลอร์ร่องแก้ม

ฟิลเลอร์ขมับ

ฟิลเลอร์คาง